(* ========================================================================== *)
(* FLYSPECK - BOOK FORMALIZATION                       *)
(*                                      *)
(* Conclusions                                 *)
(* Chapter: Tame Hypermap                                *)
(* Author: Thomas C. Hales                          *)
(* Date: 2010-02-27                              *)
(* ========================================================================== *)

(*
Conclusions file for Tame Hypermap 
*)


flyspeck_needs "hypermap/hypermap.hl";;
flyspeck_needs "fan/fan_defs.hl";;
flyspeck_needs "packing/pack_defs.hl";;
flyspeck_needs "tame/tame_defs.hl";;

module Tame_concl = struct

 let PPHEUFG_concl = `!(H:(A)hypermap). tame_hypermap H <=> tame_hypermap (opposite_hypermap H)`;;

 let RUNOQPQ_concl = `!(H:(A)hypermap). tame_hypermap H ==> restricted_hypermap H`;;

 (* WTEMDTA_concl skipped. Tame hypermap classification theorem. *)

 let UBHDEUU1_concl = `! V. packing V /\ V SUBSET ball_annulus ==> FAN(vec 0, V, ESTD V)`;;

 let UBHDEUU2_concl = `! V. packing V /\ V SUBSET ball_annulus ==> FAN(vec 0, V, ECTC V)`;;

 let FATUGPD_concl = `!V. packing V /\ V SUBSET ball_annulus ==>
  (?W phi. BIJ phi V W /\ (!v. v IN V ==> norm(v) = norm(phi v)) /\ 
    (!w. w IN W ==> (set_of_edge w W (ECTC W) = {}) \/ (surrounded_node (W,(ECTC W)) w)))`;;

 let FJLBXS_concl = `!V. packing V /\ V SUBSET ball_annulus ==>
  (?W phi. BIJ phi V W /\ (!v. v IN V ==> norm(v) = norm(phi v)) /\ 
    (!w. w IN W ==> (set_of_edge w W (ESTD W) = {}) \/ (surrounded_node (W,(ESTD W)) w)))`;;

 let FCDJDOT_concl = `(?W. packing W /\ W SUBSET ball_annulus /\ scriptL W > &12) ==>
    (?V. contravening V)`;;

 let HRXEFDM_concl = `!V. contravening V ==>
   ( sum (face_set_of_fan (V,ESTD V)) (\ f. tauVEF (V,ESTD V,f) ) < &4 * pi - &20 * sol0 )`;;

 let JGTDEBU1_concl = `!V. contravening V ==> 
    planar_hypermap (hypermap_of_fan (V, ESTD V))`;;

 let JGTDEBU2_concl = `!V. contravening V ==> 
    plain_hypermap (hypermap_of_fan (V, ESTD V))`;;

 let JGTDEBU3_concl = `!V. contravening V ==> 
    connected_hypermap (hypermap_of_fan (V, ESTD V))`;;

 let JGTDEBU4_concl = `!V. contravening V ==> 
    simple_hypermap (hypermap_of_fan (V, ESTD V))`;;

 let JGTDEBU5_concl = `!V. contravening V ==> 
    is_edge_nondegenerate (hypermap_of_fan (V, ESTD V))`;;

 let JGTDEBU6_concl = `!V. contravening V ==> 
    no_loops (hypermap_of_fan (V, ESTD V))`;;

 let JGTDEBU7_concl = `!V. contravening V ==> 
    is_no_double_joints (hypermap_of_fan (V, ESTD V))`;;

 let JGTDEBU8_concl = `!V. contravening V ==> 
    number_of_faces (hypermap_of_fan (V, ESTD V)) >= 3 `;;

 let JGTDEBU10_concl = `!V. contravening V ==> 
    tame_10 (hypermap_of_fan (V, ESTD V))`;;

 let JGTDEBU11_concl = `!V. contravening V ==> 
    tame_11a (hypermap_of_fan (V, ESTD V))`;;

 let CDTETAT_concl = `!V x. contravening V /\ x IN dart_of_fan (V,ESTD V) /\ tame_hypermap_calcs ==>
    (let (p,q,r) = type_of_node (hypermap_of_fan (V, ESTD V)) x in
       ((p,q+r) IN { (0,3), (0,4), (0,5), (1,2), (1,3), (1,4), 
       (2,1), (2,2), (2,3), (3,1), (3,2), (3,3), 
       (4,0), (4,1),(4,2), (5,0), (5,1), 
       (6,0), (6,1), (7,0) }))`;;

 let SZIPOAS_concl = `!V. contravening V /\ tame_hypermap_calcs ==> 
    tame_11b (hypermap_of_fan (V, ESTD V))`;;

 let KCBLRQC_concl = `!V x. contravening V /\ x IN dart_of_fan (V,ESTD V) /\ tame_hypermap_calcs ==> 
  (let H = hypermap_of_fan (V,ESTD V) in
  let (p,q,r) = type_of_node H x in
    (r > 0) \/ (sum (set_of_face_meeting_node H x) (\ f. tauVEF (V,ESTD V,f)) >= b_tame p q))`;;

 let BDJYFFB1_concl = `!V x. contravening V /\ x IN dart_of_fan (V, ESTD V) /\ tame_hypermap_calcs ==>
   tame_12o ( hypermap_of_fan (V,ESTD V) ) `;;

  let BDJYFFB2_concl = `!V x. contravening V /\ x IN dart_of_fan (V, ESTD V) /\ tame_hypermap_calcs ==>
   (let H = hypermap_of_fan (V,ESTD V) in
   (type_of_node H x = (5,0,1)) ==> 
    sum {f | f IN set_of_face_meeting_node H x /\ CARD(f)=3 } (\f. tauVEF (V, ESTD V,f)) > #0.63)`;;

 let CRTTXAT_concl = `!V. contravening V /\ tame_hypermap_calcs /\ (perimeterbound (V, ESTD V))==> 
    tame_9a (hypermap_of_fan (V, ESTD V))`;;


(* main result of the chapter. *)

 let MQMSMAB_concl = `!V. contravening V /\ tame_hypermap_calcs /\ (perimeterbound (V, ESTD V))==> 
    tame_hypermap (hypermap_of_fan (V, ESTD V))`;;

end;;